Innováció, kutatás, információtechnológia, nyelvoktatás

 

 

Projektzárás

 

Lezárult a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tulajdonában álló TITURÁNIA Kft. vezette Információtechnológiai kutatásokon alapuló innovatív nyelvoktatási keretrendszer fejlesztése című pályázat (GOP-1.1.1-11-2012-0483 azonosító számmal). A projekt megvalósulásával létrejött egy olyan információtechnológiai kutatásokon alapuló innovatív nyelvoktatási keretrendszer, amely módszertani és technológiai újítások segítségével jelentősen növeli az idegen nyelvek tanulásának és oktatásának hatékonyságát. Egyúttal a rendszerben megvalósított intelligens mérési-értékelési és komplex nyilvántartási funkciók, valamint a tanulói visszajelzések alapján a rendszer automatizáltan képes a folyamatos megújulásra és fejlődésre.

A projekt zárásaként, 2014. november 11-én, Debrecenben egy előadássorozat keretében ismerhették meg a létrejött új rendszer működését az érdeklődők. Kertész-Bojárszky Eszter a TITURÁNIA Kft. részéről köszöntötte a résztvevőket, majd kiemelte a most megvalósult projekt fontosságát a hazai nyelvoktatás területén.

 

Hedry Gábor kutatás-fejlesztési vezető előadásában bemutatta a kutatás és fejlesztés főbb állomásait, majd az új oktatástámogató rendszer szerepét a differenciált nyelvoktatásban.

Dr. Balogh Ádám az egyénre szabott nyelvoktatás tudományos hátteréről tartott előadást. A kutatómunka legizgalmasabb részét bemutatva, kitért az online gyakorlórendszer feladatjavasoló algoritmusának tudományos hátterére, majd a közönség kipróbálhatta a tanári munkát segítő interaktív programot, a kiosztott eszközök segítségével.  

 

                                                                          

 

Deák Endre szoftverfejlesztő, a nyelvoktatást segítő adminisztratív rendszer működését mutatta be. Kiemelte, hogy a háttérfolyamatok gördülékeny működése érdekében, olyan komplex programot fejlesztettek ki, amely teljes körűen kiszolgálja az új nyelvoktató rendszerben résztvevőket.

Balogh Zsuzsanna és Berényi Zsolt szoftverfejlesztők a rendszer által támogatott adaptív nyelvtanulás és nyelvoktatás lehetőségeiről tartottak előadást.

 

A szakmai előadások után svédasztalos fogadással zárult a rendezvény.

 

A projekt sikeresen megvalósult. A rendszer segítségével a nyelvtanulás és nyelvoktatás hatékonyabbá válik. A jövőben remélhetőleg több tízezer tanuló nyelvtudását mélyíti el, valamint segíti őket a nyelvvizsga megszerzésében.

 


 

 

A GOP-1.1.1-11-2012-0483 projekt keretein belül megvalósuló oktatástámogató szoftverhez kapcsolódó bemutató

 

 

     A Kalmár László Országos Matematika Verseny 2013/2014 tanévben megrendezésre kerülő megyei fordulói 2014. március 22-én zajlottak mintegy 18 megyei szervező segítségével. A versenyen 3-8. osztályosok vettek részt országszerte.

 

     A TIT salgótarjáni és nyíregyházi irodájában, a verseny után lehetőség nyílt a vállalkozó kedvű diákok számára, hogy kipróbálják a projekt keretén belül megvalósuló oktatástámogató modul tesztverzióját. A célcsoport életkorára való tekintettel, játékos nyelvtani feladatokat kaptak a tanulók, melyek nagymértékben elnyerték tetszésüket. A kutatás szempontjából fontos volt a motiváció és hatékonyság megfigyelése.

 

    A verseny sikeresen zajlott, és a játékos feladatok kitöltése még inkább érdekessé tette ezt a szombati napot a résztvevők számára.

 

 

 


 

 

Lakossági fórum Salgótarjánban

 

 

   A projektet bemutató lakossági fórumra 2013. november 27-én Salgótarjánban került sor. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Nógrád Megyei Egyesületének székhelyén megtartott találkozó során, a résztvevők megismerkedhettek a projekt céljával, illetve a kutatás és fejlesztés főbb irányaival.

  Nagy Zoltán, a TITURÁNIA Kft. üzleti modell fejlesztője, előadásában rámutatott arra, hogy az uniós tagországok közül hazánkban a legnagyobb azoknak az aránya, akik semmilyen idegen nyelven nem beszélnek. További probléma, hogy a felsőoktatásban frissen végzett hallgatók közel egyharmada nem kapja meg a diplomáját, mert a szükséges nyelvvizsgát nem tudják lerakni, ez pedig hátrányt jelent számukra a munkaerőpiacon. A projekt keretében megvalósuló új, tanulástámogató rendszer (Planet), ebben is segítséget nyújt majd a nyelvtanulók részére.

    A Planet fejlesztői munkálatairól Kada Zsolt, a COMMITMENT Zrt. kutatási-fejlesztési igazgatója tartott összefoglaló előadást. A fejlesztés lényege, hogy egy olyan ergonomikus és adaptálható oktatástámogató rendszert hozzanak létre, amely nagyban megkönnyíti a nyelvtanulást és az értékelést, valamint kiterjeszti az oktatás dimenzióit (pl.: személyes mobil eszközök bevonása). A Planet képes lesz monitorozni a nyelvtanuló fejlődését, személyre szabott feladatokat ajánl, melyek kiadásáról a tanár dönt, valamint képes lesz a válaszok alapján előre jelezni, hogy mikor éri el a tanuló azt a tudásszintet, amellyel már bátran nekivághat a nyelvvizsgának.

A fejlesztést kiterjedt kutatómunka előzi meg, melyről dr. Balogh Ádám, a Smart Service Kft. kutató szakembere tartott előadást. A hallgatóság megismerhette a kutatómunka alapjait képező tudományos elméletet, melynek helyességét a megvalósult első teszteset már igazolta, ám további finomításra szorul, ezért az elkövetkezendő hónapokban folytatódik a tesztelés. A kutatás nemzetközi szinten is nagy érdeklődésre tarthat számot. 

A lakossági fórum végén, a hallgatóságnak lehetősége nyílt kérdéseket föltenni az előadóknak. Az esemény zárásaként, állófogadás keretében, kötetlenül is el lehetett beszélgetni a szakemberekkel.

 


 

 Nyitó sajtótájékoztató

 

A projektet nyitó sajtótájékoztatóra 2013. augusztus 27-én, Balatonfüreden az új Rendszertudományi Innovációs Központ épületében került sor. Az esemény folyamán a konzorciumi partnerek közösen jelentették be a projekt elindulását.

Dr. Felső Gábor a BME VIKING Zrt. vezérigazgatója szólalt föl elsőként, aki örömének adott hangot a projekt elindítása kapcsán, valamint röviden összefoglalta a fejlesztés főbb célkitűzéseit. Ezt követően Nagy Zoltán, a TITURÁNIA Kft. üzleti modell fejlesztője tartott szakmai előadást a projekt keretében megvalósuló új tanulástámogató és mérőrendszer szükségességéről. Előadásában kitért arra, hogy az Európai Unió tagországai közül hazánkban a legmagasabb azok aránya, akik az anyanyelvükön kívül más nyelvet nem beszélnek. A magyarok 65 százaléka nem ismer egyetlen idegen nyelvet sem, ráadásul ez az arány egy hat évvel korábbi vizsgálat adataihoz viszonyítva visszaesést mutat. Az idegennyelv-ismeret hiánya a személyes karrier lehetőségeket is komolyan akadályozza: a felsőoktatásban ma az abszolutóriumot végzők közel egyharmada nem tudja átvenni a magasabb végzettségét biztosító oklevelét, csak azért, mert nem sikerül megszereznie az ahhoz szükséges nyelvvizsgát. Ezért szükséges egy, a nyelvvizsgára történő felkészülést hatékonyan segítő új rendszer kidolgozása.

A szakmai előadást követően az újságírók föltehették kérdéseiket, majd a rövid kávészünetben kötetlenebb formában is elbeszélgethettek a konzorciumi tagok képviselőivel.

 

 

Az első sajtónyilvános esemény

 

Az első sajtónyilvános eseményre a sajtótájékoztató után került sor, melynek elején a projekt keretein belül megvalósuló kutatómunkáról hallgathattak meg egy rövid előadást az egybegyűltek. A kutatás célja egy olyan intelligens rendszer fejlesztése, amelynek révén minden egyes nyelvtanuló ismeretszintje napra készen és személyre szabottan nyomon követhető – mondta el a több tudományág eredményeit ötvöző, interdiszciplináris projektről Dr. Balogh Ádám, a SMART SERVICE Kft. kutatásvezető szakembere. A kutatás alapkérdése a modellalkotás szempontjából az, hogy miként lehet a nyelvvizsgára készülés folyamatának a lépéseit optimalizálni, vagyis a diák egy adott nyelvi készségét milyen feladattípusokkal lehet a sikeres vizsga érdekében célzottan fejleszteni. E cél érdekében a valószínűség-számítás legújabb eredményeit veszik igénybe a kutatók – mondta el a szakember.

Második programpontként Ádám György a COMMITMENT Zrt képviseletében ismertette röviden a rendszer fejlesztésének folyamatát.

Végül ünnepélyes keretek között, a megvalósítási helyszínen kihelyezendő tájékoztató táblát leplezte le Konrád Péterné a TITURÁNIA Kft. ügyvezető asszonya és Dr. Felső Gábor a BME VIKING Zrt. vezérigazgatója.

Az esemény lezárásaként, állófogadás keretében lehetőség nyílt hosszabb, kötetlen eszmecserére is.

 

 

 

 


 

 

Információtechnológiai kutatásokon alapuló innovatív nyelvoktatási keretrendszer fejlesztése projekt

 

Az idegennyelv-ismeret terén Magyarország még 2013-ban az utolsók között szerénykedik Európában. Ezen a – nemzetközi kapcsolattartást, nemzeti versenyképességet és az egyéni karrierlehetőségeket is negatívan befolyásoló – helyzeten javíthat egy új kutatás és az annak nyomán megvalósuló innováció.

Az „Információtechnológiai kutatásokon alapuló innovatív nyelvoktatási keretrendszer fejlesztése című pályázattal a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tulajdonában álló TITURÁNIA Kft. egy konzorcium vezetőjeként nyert fejlesztési támogatást (GOP-1.1.1-11-2012-0483 azonosító számmal).

 

A projekt célja egy olyan információtechnológiai kutatásokon alapuló innovatív nyelvoktatási keretrendszer kifejlesztése, amely módszertani és technológiai újítások segítségével jelentősen növeli az idegen nyelvek tanulásának és oktatásának hatékonyságát. Egyúttal a komplex mérési-értékelési és nyilvántartási rendszer révén megszerzett adatok és a tanulói visszajelzések alapján alkalmas a folyamatos megújulásra és továbbfejlesztésre.

 

Minőségi újítás

A projekt keretében kifejlesztésre kerülő komplex tanulástámogató és nyilvántartó rendszer minőségileg és technikailag hoz újat a hazai nyelvoktatás terén. A rendszer − túl azon, hogy kényelmes, biztonságos és gyors −, a nyelvvizsgára készülőket hatékonyan és személyre szabott feladatokkal támogatja. Az oktatók munkáját is megkönnyíti, elsősorban az értékelés területén, mivel a rendszer az egyén tanulási folyamatának egészéről gyűjt folyamatosan információkat, majd azokat összegezi és megadott szempontrendszer szerint elemzi.

A rendszer részeként megvalósuló új adminisztrációs modul csökkenti az adminisztratív jellegű feladatokat, így kevesebb energiát és anyagi ráfordítást igényel a nyelvvizsga lebonyolítása, illetve az esetlegesen fölmerülő jogorvoslati kérelmek kezelése. Az új adminisztrációs rendszer nem csupán a nyelvvizsgaközpontoknak nyújt segítséget, hanem a vizsgákat nem szervező, pusztán nyelvoktatással és nyelvtanfolyamok szervezésével foglalkozó nyelviskoláknak is. A rendszer keretében kifejlesztendő új, pénzügyi modul nagyságrendekkel fejlettebb lesz, mint a jelenleg használható kezelőegységek, így a gazdasági ügyintézés egyszerűsödik.

 

Újfajta igények szolgálatában

A kifejlesztendő új rendszer, a dinamikusan változó tanulási, oktatási igényeket fogja kielégíteni. A modern pedagógiában már közhelyszámba menő tény, hogy az a generáció (16-28 évesek), amely első számú célcsoportja a projekt keretében megvalósuló új rendszernek, már nem a hagyományos módon és eszközökkel tanul a leghatékonyabban, mivel az információs forradalom következményeként, az élet minden területét átszövi az informatika. A ma felnövekvő generációk már többet olvasnak, írnak, és esetenként kommunikálnak online rendszerek segítségével, mint hagyományos módon. A modern pedagógia − és azon belül is a nyelvoktatás −, ezeket az új eszközöket kell, hogy a nyelvtanítás és –tanulás szolgálatába állítsa. Ha sikerül az Internet, és a tanulók személyes interaktív eszközeik (pl.: notebook, okostelefon, stb.) segítségével leegyszerűsíteni, hatékonyabbá tenni, és nem utolsó sorban motiválni őket a nyelvi kompetenciák elsajátításában, akkor a korszerű és minőségi nyelvoktatás korszaka köszönthet be Magyarországon.

 

Ütemezés

A projekt megvalósítása tizenhat hónapot ölel majd fel. Első felében a kutatás és fejlesztés alapozza meg a fejlesztést, a második felében pedig a rendszer többszöri tesztelése, a fölmerülő hibák korrigálása zajlik majd. Célunk, hogy olyan megbízható, és kivételes minőségű rendszert alkossunk meg, amely hosszútávon megállja a helyét.

 

Összességében a projekt megvalósulásával egy olyan új tanulástámogató és nyilvántartó rendszer jön létre, ami nemzetközi szinten is érdeklődésre tarthat számot, hazánkban pedig olyan minőségi változást idéz elő a nyelvoktatásban, amelyre nem volt példa az elmúlt évtizedekben. A nyelvvizsgára való felkészülés könnyebbé válik, a nyelvtudás minősége emelkedik, melynek következtében megbízható, biztos nyelvtudással rendelkező munkaerő jelenhet meg néhány éven belül hazánkban.

 

A projekt megvalósításán konzorciumban dolgozik négy különálló cég: a BME VIKING Zrt, a COMMITMENT Zrt., a SMART SERVICE Kft. és a TITURÁNIA Kft.

A TITURÁNIA Kft., amely a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tulajdonában áll, látja el a projekt vezetésével, koordinációjával kapcsolatos feladatokat; továbbá tanfolyamain valósul meg a tesztelés.

A BME VIKING Zrt. 2008 novemberében alakult, száz százalékban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) tulajdonában áll. A cég megalakításának egyik fő célja, hogy a tudás- és technológia-transzfer folyamatban részt vegyen. Az egyetem részvételével folyó kutatási, fejlesztési projektekben számos új megoldás, új technológia, algoritmus, szoftver, eljárás, módszer jön létre, technológiai és kutatás-fejlesztési eredmény születik, és/vagy szabadalom keletkezik, amelyek hasznosíthatók az iparban, piaci körülmények között is valamilyen termék vagy szolgáltatás formájában.

A COMMITMENT Zrt. 2003-ban alakult azzal a céllal, hogy a magyar közneveléssel összefüggő, oktatási és informatikai szolgáltatásai révén segítse a fenntartók, az iskolák és a pedagógusok munkáját, és minőségi szolgáltatást nyújtson a magyar közoktatás szereplőinek. Tevékenységi körükbe elsődlegesen a pályázati menedzsment, a folyóirat- és szoftverkiadás és szoftverfejlesztés tartozik.

A SMART SERVICE Kft. közel húsz éves szakmai tapasztalattal működtetett, magyar magánszemélyek tulajdonában lévő gazdasági társaság. Fő szakterülete a számítástechnikai, valamint irodatechnikai eszközök forgalmazása, garanciális javítása, szervizelése. A közvetlen kiterjesztett garanciális szolgáltatásoktól kezdve az erőforrás kihelyezés (outsourcing) jellegű szolgáltatásokig, minden megtalálható a cég profiljában.

 

A projekt futamideje: 2013. június 1.– 2014. szeptember 30.

 

Kapcsolódó honlapok:

 

www.nfu.hu

 

www.nfu.hu/uj_szechenyi_terv

 

www.ujszechenyiterv.gov.hu

 

www.bmeviking.hu

 

www.commitment.hu

 

www.smartservice.hu 

 

www.magzrt.hu

 

 

 

 

      

 

                                          

 

A  Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, egy konzorcium 
 
vezetőjeként nyert támogatást a  GOP-1.1.1-11-2012-0483 azonosító 
 
számú  „Információtechnológiai kutatásokon alapuló innovatív nyelvoktatási 
 
keretrendszer fejlesztése” című pályázatával.
 
A projekt célkitűzése: egy olyan információtechnológiai kutatásokon alapuló 
 
innovatív nyelvoktatási keretrendszer kifejlesztése, amely módszertani és 
 
technológiai újítások segítségével, az idegen nyelvek tanulásának és oktatásának 
 
hatékonyságát jelentősen megnöveli, egyúttal a komplex mérési-értékelési és 
 
nyilvántartási rendszer révén megszerzett adatok, és a tanulói visszajelzések 
 
alapján alkalmas a folyamatos megújulásra és továbbfejlesztésre.
 
A projekt keretében kifejlesztésre kerülő komplex tanulástámogató és 
 
nyilvántartó rendszer, minőségileg és technikailag hoz újat a hazai nyelvoktatás 
 
terén. A rendszer − túl azon, hogy kényelmes, biztonságos és gyors −, a 
 
nyelvvizsgára készülőket hatékonyan és személyre szabott feladatokkal 
 
támogatja. Az oktatók munkáját is megkönnyíti, elsősorban az értékelés 
 
területén, mivel a rendszer az egyén tanulási folyamatának egészéről 
 
gyűjt folyamatosan információkat, majd azokat összegezi és megadott 
 
szempontrendszer szerint elemzi. A rendszer részeként megvalósuló új 
 
adminisztrációs modul pedig lecsökkenti az adminisztratív jellegű feladatokat, 
 
így kevesebb energiát és anyagi ráfordítást igényel a nyelvoktatás szervezése 
 
valamint a nyelvvizsga lebonyolítása, illetve az esetlegesen fölmerülő 
 
jogorvoslati kérelmek kezelése. Az új adminisztrációs rendszer nem csupán a 
 
nyelvvizsgaközpontoknak nyújt segítséget, hanem a vizsgákat nem szervező, 
 
pusztán nyelvoktatással és nyelvtanfolyamok szervezésével foglalkozó 
 
nyelviskoláknak is. E rendszer keretében kifejlesztendő új, pénzügyi modul, 
 
nagyságrendekkel fejlettebb lesz, mint a jelenleg használható kezelőegységek, 
 
ezáltal a pénzügyi jellegű munka jelentősen lecsökken.
 
A kifejlesztendő új rendszer, a megváltozott tanulási, oktatási igényeket 
 
fogja kielégíteni. A modern pedagógiában már közhelyszámba menő tény, 
 
hogy az a generáció, amely első számú célcsoportja a projekt keretében 
 
megvalósuló új rendszernek, már nem a hagyományos módon és eszközökkel 
 
tanul a leghatékonyabban, mivel az információs forradalom következményeként, 
 
az élet minden területét átszövi az informatika. A ma felnövekvő generációk 
 
már többet olvasnak, írnak, és esetenként kommunikálnak online rendszerek 
 
segítségével, mint hagyományos módon. A modern pedagógia − és azon belül is 
 
a nyelvoktatás −, ezeket az új eszközöket kell, hogy a nyelvtanítás és –tanulás 
 
szolgálatába állítsa. Ha sikerül az Internet, és a tanulók személyes interaktív 
 
eszközeik (pl.: notebook, okostelefon, stb.) segítségével leegyszerűsíteni, 
 
hatékonyabbá tenni, és nem utolsó sorban motiválni őket a nyelvi kompetenciák 
 
elsajátításában, akkor a korszerű és minőségi nyelvoktatás korszaka köszönthet 
 
be Magyarországon.
 
A projekt megvalósítása tizenhat hónapot igényel, melynek egyik felében a 
 
kutatás és fejlesztés valósul meg, második felében pedig a rendszer többszöri 
 
tesztelése, a fölmerülő hibák korrigálása. Célunk, hogy olyan megbízható, és 
 
kivételes minőségű rendszert alkossunk meg, amely hosszútávon megállja a 
 
helyét. 
 
Összességében a projekt megvalósulásával egy olyan új tanulástámogató és 
 
nyilvántartó rendszer jön létre, ami nemzetközi szinten is érdeklődésre tarthat 
 
számot, hazánkban pedig olyan minőségi változást idéz elő a nyelvoktatásban, 
 
amelyre nem volt példa az elmúlt évtizedekben. A nyelvvizsgára való felkészülés 
 
könnyebbé válik, a nyelvtudás minősége emelkedik, melynek következtében 
 
megbízható, biztos nyelvtudással rendelkező munkaerő jelenhet meg néhány 
 
éven belül hazánkban.
 
A projekt résztvevői: négy különálló cég dolgozik konzorciumban a projekt 
 
megvalósításán: a BME VIKING Zrt., a COMMITMENT Zrt., a SMART SERVICE 
 
Kft. és a TITURÁNIA Kft. A TITURÁNIA Kft. látja el a projekt vezetésével, 
 
koordinációjával kapcsolatos feladatokat; továbbá tanfolyamain valósul meg a 
 
tesztelés.
 
A BME VIKING Zrt. 2008 novemberében alakult, száz százalékban a Budapesti 
 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) tulajdonában áll. Tevékenysége 
 
a villamosmérnöki és informatikai ágazat egészét felöleli. A cég megalakításának 
 
egyik célja, hogy a kutatás-fejlesztés területén megteremtse a vállalkozói 
 
szférával történő harmonikus együttműködés lehetőségét, vállalkozási formában 
 
nyújtson kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat piaci szereplők részére, aktívan 
 
vegyen részt kutatás-fejlesztési projektekben. A BME VIKING Zrt. másik fő 
 
feladata a tudás- és technológia-transzfer folyamatban való részvétel. Az 
 
egyetem részvételével folyó kutatási, fejlesztési projektekben számos új 
 
megoldás, új technológia, algoritmus, szoftver, eljárás, módszer jön létre, 
 
technológiai és kutatás-fejlesztési eredmény születik, és/vagy szabadalom 
 
keletkezik, amelyek hasznosíthatók az iparban, piaci körülmények között is 
 
valamilyen termék vagy szolgáltatás formájában.
 
A COMMITMENT Zrt. 2003-ban alakult azzal a céllal, hogy a magyar 
 
közneveléssel összefüggő, oktatási és informatikai szolgáltatásai révén 
 
segítse a fenntartók, az iskolák és a pedagógusok munkáját, és minőségi 
 
szolgáltatást nyújtson a magyar közoktatás szereplőinek. Tevékenységi körünkbe 
 
elsődlegesen a pályázati menedzsment, a folyóirat- és szoftverkiadás és 
 
szoftverfejlesztés tartozik.
 
A SMART SERVICE Kft. közel húsz éves szakmai tapasztalattal működtetett, 
 
magyar magánszemélyek tulajdonában lévő gazdasági társaság. Fő szakterülete 
 
a számítástechnikai, valamint irodatechnikai eszközök forgalmazása, garanciális 
 
javítása, szervizelése. A teljes hazai irodatechnikai kellékanyag választék 
 
megtalálható kínálatukban, maximálisan lefedve ezzel a vállalati, illetve lakossági 
 
informatikai igényeket. A közvetlen kiterjesztett garanciális szolgáltatásoktól 
 
kezdve az erőforrás kihelyezés (outsourcing) jellegű szolgáltatásokig, minden 
 
megtalálható a cég profiljában.
 
A projekt futamideje: 2013. június 1.– 2014. szeptember 30.
 
Kapcsolódó honlapok:
 
www.nfu.hu
 
www.nfu.hu/uj_szechenyi_terv
 
www.ujszechenyiterv.gov.hu
 
www.bmeviking.hu
 
www.commitment.hu/
 
www.smartservice.hu

 

gpEasy-Theme simplicity 1.5 by syndicatefx